รางวัลการตลาดดีเด่น 2016

best sales00

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2016 ท่านนาง อินทะวิไล อุดม ผู้อำนวยการบริษัท เจ.บี. ฮอนด้า ได้ ขึ้นรับรางวัลกิจกรรมการตลาดดีเด่น ประจำปี 2015 โดยมี ท่านสมสัก เจริญผล อำนวยการบริษัท นิว จิบ เซ็ง จำกัด (ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ใน สปป. ลาว) เป็นผู้มอบ และ ได้ลงนามในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ร่วมกับ ท่าน ดร.ขันธ์ชัย  เกียรติศรีธนากร (ประธานบริษัท นิว จิบ เซ็ง จำกัด) เพื่อ ย้ำความสัมพันธ์อันดี ระหว่างธุรกิจของทั้งสองบริษัท