ขับขี่ปลอดภัยไปกับ เจ.บี. ฮอนด้า

safe driving00F5090B6C D82B 1017 1EAE B9D91E7FDEF4

ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ใช้รถจักรยานยนต์ บริษัท เจ.บี. ฮอนด้า จึงได้ร่วมกับ กองโฆษณา แผนกตำรวจจราจรนะคอนหลวง และ บริษัท นิว จิบ เซ็ง จำกัด (ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า) จัดกิจกรรมรณรงค์  “โครงการขับขี่ปลอดภัยไปกับฮอนด้า” เริ่มตั้งแต่ ปี 2014 จนถึง ปัจจุบัน โดยเน้นย้ำถึง กฎหมาย และ กฎระเบียบจราจรที่สำคัญ, ทักษะการใช้รถจักรยานยนต์ ผ่านการอบรม และ การขับขี่จริง อีกทั้งยังแนะนำวิธีการบำรุงรักษารถจักรยานยนต์อย่างถูกต้อง ตามมาตรฐานของ “เจ เซอร์วิส” เพื่อสร้างนิสัยด้านความปลอดภัย 3 ประการได้แก่ 1.การเคารพกฎจราจร 2.ทักษะที่ดีของผู้ใช้รถ และ 3.หมั่นเช็คความพร้อมของรถ และ เช่นเคย บริษัท เจ.บี. ฮอนด้า ยังได้มอบ หมวกกันน็อค และ เสื้อแขนยาว ให้กับ  ผู้ที่ตอบคำถามเกี่ยวกับกฎจราจรได้ถูกต้อง  ซึ่งเป็นการ สร้างความสนุกสนาน และ ความรู้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม โดยมีสื่อมวลชนจาก สถานีโทรทัศน์ป้องกันความสงบ ร่วมทำข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่จัดขึ้นทุกครั้ง และ ได้ออกอากาศทางรายการ “อาทิตย์ สัญจร” เพื่อขยายขอบเขตการรณรงค์ให้ทั่วถึง และ เห็นผลได้จริง

และ ตลอดเวลาที่ผ่านมา แผนกตำรวจจราจร ได้สะท้อนข้อมูลของอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่ลดลง และ มีผู้ใช้รถ จำนวนไม่น้อย ที่เปลี่ยนมาใช้บริการเช็คสภาพรถที่ศูนย์บริการ “เจ.บี. ฮอนด้า” แทนร้านซ่อมที่ยังขาดมาตรฐานการซ่อมบำรุงที่ถูกต้องเนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลรถ ซึ่งในอนาคต บริษัท เจ.บี. ฮอนด้า และ ผู้เกี่ยวข้องได้มีแผนการขยายพื้นที่ และ ความถี่ในการจัดโครงการโดยมีเป้าหมายร่วมกัน คือ “ลดอุบัติเหตุ เป็น 0” หรือ “Zero Accident”