ชนะเลิศการประกวด Display Corner 2013

display winner00

บริษัท เจ.บี. ฮอนด้า จำกัด ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดการตกแต่งมุมโชว์ประจำปี 2013 ที่จัดขึ้นโดย บริษัท นิว จิบ เซ็ง จำกัด (ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า) และ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 3,000,000 กีบ โดยได้รับเกียรติ จาก ท่าน ดร. ขันธ์ชัย เกียรติศรีธนากร ประธาน บริษัท นิว จิบ เซ็ง จำกัด เป็นผู้มอบให้ในงานประชุมตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2013