MSX 125i Club Meeting

หลังจากที่รถจักรยานยนต์รุ่น MSX 125i ได้วางจำหน่ายใน สปป. ลาว และ ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในกลุ่มวัยรุ่น ด้วยรูปทรงที่แตกต่าง และ อิสระในการตกแต่งเพื่อแสดงออกถึงตัวตนของผู้ขับขี่ บริษัท เจ.บี. ฮอนด้า ร่วมกับ กลุ่ม Dream Team MSX Lao จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อ ให้เหล่าคนรักรถ MSX 125i ได้พบปะแลกเปลี่ยนไอเดียการตกแต่ง และ ประสบการณ์จากการใช้รถ MSX 125i โดยกรรมนี้ได้จัดขึ้นในวันที่ 10/05/2014 ที่ เจ.บี. ฮอนด้า สาขา ดอนหนูน ซึ่งนับได้ว่า เป็นการ ทำ Club Meeting ของกลุ่มผู้ใช้รถ MSX 125i เป็นครั้งแรก และยังได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มผู้ใช้งานรถ MSX 125iหลังจากที่รถจักรยานยนต์รุ่น MSX 125i ได้วางจำหน่ายใน สปป. ลาว และ ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในกลุ่มวัยรุ่น ด้วยรูปทรงที่แตกต่าง และ อิสระในการตกแต่งเพื่อแสดงออกถึงตัวตนของผู้ขับขี่ บริษัท เจ.บี. ฮอนด้า ร่วมกับ กลุ่ม Dream Team MSX Lao จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อ ให้เหล่าคนรักรถ MSX 125i ได้พบปะแลกเปลี่ยนไอเดียการตกแต่ง และ ประสบการณ์จากการใช้รถ MSX 125i โดยกรรมนี้ได้จัดขึ้นในวันที่ 10/05/2014 ที่ เจ.บี. ฮอนด้า สาขา ดอนหนูน ซึ่งนับได้ว่า เป็นการ ทำ Club Meeting ของกลุ่มผู้ใช้รถ MSX 125i เป็นครั้งแรก และยังได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มผู้ใช้งานรถ MSX 125i

บริษัท เจ.บี. ฮอนด้า ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน ที่ร่วมใจกันมาพบปะโดยพร้อมเพรียง และ พบกันใหม่กับ กิจกรรม สนุก ซ่า และ มันส์ กว่าใคร เพื่อลูกค้าที่น่ารักของ เจ.บี. ฮอนด้า เช่นเคย